ГОВЕЖДО МЕСО

ГОВЕЖДО МЕСО - карантия

 

  Диафрагма   Глави   Сърца Бъбреци  
   diaphragm    heads    hearts    kidneys  
                 
   Черен дроб
Бял дроб
 Шарден  Кожа  
   liver    lungs    omasum    skin  
                 
   Далак  Опашки  Език  Трахеа  
   spleen    tails    tongue    trachea  
                 
  Шкембе   Виме          
  tripe   udder