PORK  BEEF  HORSE  LAMB  POULTRY   FISH   PULSES   OILS   

 

logo-bgПовече от 20 години "БАРТЛИНК Интернашънъл" ООД развива и усъвършенства своята дейност в бизнеса с месо и хранителни продукти. През този период нашата компания създаде стабилни и доверени отношения с водещи фирми в производството на месо в Северна и Южна Америка, Нова Зеландия и Австралия, и разбира се в ЕС.

През последните години ние затвърждаваме присъствието си в Русия, Китай, Виетнам, Казахстан, Узбекистан, Грузия, Азербайджан и Армения, но главното ни предизвикателство остава пренасяне на опита ни на нови пазари и разкриване на възможности за реализация с нови продукти, услуги и цялостен сървис.

Придобивайки опит през всичките тези години, ние стигнахме до извода, че за да отговорим на нуждите на нашите партньори, ние трябва да разчитаме на собствена производствена структура. Затова предприятие "Унитемп" (BG1605052EO) е интегрирано в нашата група. Капацитетът на завода за месо е 40 тона свинско и агнешко и 20 тона говеждо или конско месо на смяна. През 2013 година беше открита и нова модерна кланица за свинско, говеждо, конско и агнешко месо, като по този начин ние сме в състояние да отговорим на всички нужди на клиентите.

Нашите условия са фокусирани винаги в предоставянето на най-качествени продукти за нуждите на партньорите. Ние не само искаме да доставим на клиентите продукта, от който се нуждае, но преди всичко ние се ангажираме да предоставяме изключителна услуга за него.

logo-unitemp